Het Atheïstisch Verbond is een belangenvereniging met als doel om in Nederland een atheïstisch stemgeluid te laten horen. Als vereniging ondersteunen we geloofsverlaters, bieden we hulp aan asielzoekers, fungeren we als vraagbaak voor geïnteresseerden, leveren gastsprekers en informatie aan scholen en bieden we een platform voor meningen, discussie en debat. Ook verzorgt het Atheïstisch Verbond ieder jaar de Atheïsmedag. Voor sommige van onze activiteiten werken we samen met diverse andere organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond en de Vrije Gedachte. Naast deze kerntaken zetten we ons ook in voor een scala van andere onderwerpen.

 

Er zijn in Nederland heel veel atheïsten, ongeveer de helft van de bevolking gelooft niet in een “hogere macht”. Het is daarom niet meer dan logisch dat er een vereniging voor bestaat. Niet iedereen zal lid willen worden, niet iedereen is het eens met onze doelstellingen. Atheïsten zijn immers een diverse groep mensen en komen uit alle lagen van de samenleving. Velen van hen voelen zich niet eens atheïst, maar er zijn genoeg Nederlanders die wél een atheïstisch stemgeluid willen horen, mede-ongelovigen willen ondersteunen of ontmoeten, de discussie met religieuzen aan willen gaan en een stempel willen drukken op de maatschappij.

Er in Nederland nog genoeg te doen op het gebied van acceptatie van ongelovigen, er zijn helaas nog steeds gevallen dat atheïsten met de nek worden aangekeken en het woord “atheïsme” heeft nog altijd een negatieve ondertoon, terwijl dit nergens voor nodig is. Een atheïstische mening wordt in bepaalde kringen dan ook simpelweg niet gewaardeerd en geloofverlaters worden in diezelfde kringen vaak geschuwd of buitengesloten. De beste remedie hiervoor is informeren en discussie en het Atheïstisch Verbond fungeert dan ook als vraagbaak voor alles wat met atheïsme te maken heeft.