Er zijn in Nederland heel veel atheïsten, ongeveer de helft van de bevolking gelooft niet in een “hogere macht”.  Daarom bestaat de vereniging Atheïstisch Verbond. Atheïsten vormen weliswaar een diverse groep mensen die zich niet makkelijk laten organiseren, maar er zijn genoeg Nederlanders die een atheïstisch stemgeluid willen horen, mede-ongelovigen willen ondersteunen of ontmoeten, de discussie met religieuzen aan willen gaan en een stempel willen drukken op de maatschappij.

 

Er is in Nederland nog genoeg te doen op het gebied van acceptatie van ongelovigen, er zijn helaas nog steeds gevallen dat atheïsten met de nek worden aangekeken en het woord “atheïsme” heeft nog altijd een negatieve ondertoon, terwijl dit nergens voor nodig is. Een atheïstische mening wordt in bepaalde kringen dan ook simpelweg niet gewaardeerd en geloofverlaters worden in diezelfde kringen vaak geschuwd of buitengesloten. De beste remedie hiervoor is informeren en discussie en het Atheïstisch Verbond fungeert dan ook als vraagbaak voor alles wat met atheïsme te maken heeft. 

tekst gaat verder onder afbeelding

mensen

 

Buiten Nederland is de situatie veel zorgwekkender, ongelovigen worden in veel landen achtergesteld, bestraft of zelfs vermoord. Asielzoekers die vanuit dit soort landen zijn gevlucht, hebben vaak behoefte aan gelijkgestemden, een taak die wij graag op ons nemen. Onze activiteiten in het onderwijs zijn erop gericht om te informeren dat niet geloven ook gewoon een keuze is, die niet minder is als het aanhangen van welke religie dan ook. We verzorgen op verzoek van leerlingen of leraren gastlessen en hebben contact met studenten voor onderzoeken of opdrachten.

 

Soms is het nodig om een atheïstische geluid te laten horen in politieke of ethische discussies binnen de samenleving en ook hier zetten wij ons voor in. Dit doen wij door vragen te stellen aan de politiek, activiteiten van instanties aan de kaak te stellen en meningen te geven.

 

 Thomas3