De werkgroep asielzoekers fungeert als loket voor niet-gelovige asielzoekers door een luisterend oor te bieden en het gesprek met deze mensen aan te gaan. Mocht er andere hulp nodig zijn, dan kan deze groep doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of organisaties.

 

De mensen die door deze werkgroep ondersteund worden komen vaak uit verschrikkelijke omgevingen en hebben nooit openlijk hun atheïsme kunnen uitten of er zelfs maar over kunnen praten. Door middel van gesprekken en contact met Nederlandse atheïsten kunnen deze mensen wat meer uit hun schulp kruipen en beseffen dat het niet vreemd of verkeerd is om niet in een god te geloven.

 

De omstandigheden voor atheïsten zijn in de meeste landen onaangenaam en in een aantal landen zelfs levensgevaarlijk, maar liefst 13 landen hanteren de doodstraf voor afvalligheid. Het is daarom van essentieel belang dat atheïstische asielzoekers niet onterecht worden teruggestuurd naar het land van herkomst. De gesprekken die wij met asielzoekers voeren, geeft ze hopelijk het zelfvertrouwen om hun levensbeschouwing bij de Nederlandse autoriteiten aan te dragen.