De werkgroep asielzoekers fungeert als loket voor niet-gelovige asielzoekers door een luisterend oor te bieden en het gesprek met deze mensen aan te gaan. Mocht er andere hulp nodig zijn, dan kan deze groep doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of organisaties.

 

De mensen die door deze werkgroep ondersteund worden, komen vaak uit een omgeving waar ze niet openlijk hun atheïsme kunnen uiten of er zelfs maar over kunnen praten. Door middel van gesprekken en contact met Nederlandse atheïsten kunnen ze wat meer uit hun schulp kruipen en beseffen dat het niet vreemd of verkeerd is om niet in een god te geloven. Hierdoor kunnen ze hopelijk hun levensbeschouwing gemakkelijker naar voren brengen in hun asielprocedure. Hierbij krijgen ze begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland, waar wij mee samenwerken.

 

De omstandigheden voor atheïsten zijn in de meeste landen onaangenaam en in een aantal landen zelfs levensgevaarlijk, maar liefst 13 landen hanteren de doodstraf voor afvalligheid. Het is daarom van essentieel belang dat atheïstische asielzoekers niet onterecht worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

 

Thomas4