Asielzoekers

We kunnen natuurlijk geen volledige ondersteuning en begeleiding bieden bij een asielprocedure, dat hoeft ook niet, organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland doen uitstekend werk op dit gebied. Echter, bieden wij wel de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een asielzoeker en kunnen indien gewenst verslag uitbrengen als ondersteuning van zijn of haar asielprocedure.


Deze mensen komen vaak uit omgevingen waar het open uitdragen van atheïsme niet gewaardeerd wordt of zelfs levensgevaarlijk is en gesprekken zoals deze maken het vaak makkelijker voor de vluchtelingen om open en uitgebreid over hun levensovertuiging te praten en hun wereldbeeld te uiten. Dit soort gesprekken gaan vaak in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland.

Uiteraard kunnen wij ook informatie verstrekken over atheïsme in Nederland, boeken aanbevelen, mensen introduceren in de atheïstische gemeenschap of sowieso verwelkomen in de Nederlandse cultuur.

Ook bieden wij sporadisch ondersteuning aan atheïsten die zich nog in het buitenland bevinden, voor deze gevallen vergaren we informatie, bieden we morele steun en coördineren we met eventuele instanties, mocht dat mogelijk zijn.