Ondersteuning

Atheïsten zijn één van de meest onderdrukte en vervolgde groepen ter wereld. In de meeste landen, ook binnen Europa, is het hebben van een atheïstische of humanistische levensovertuiging een sociaal stigma, worden atheïsten gediscrimineerd of buitengesloten van overheidsposities en staat er soms zelfs de doodstraf op. (Voor meer informatie kunt u hier terecht.) Zelfs in Nederland wordt er nog al eens op atheïsten neergekeken en mensen die hun geloof verlaten worden in sommige gevallen uitgestoten.


Hoewel het "verlaten" van een geloof door de meeste van ons niet wordt gezien als iets schokkends en gewoon wordt geaccepteerd, zijn er helaas genoeg schrijnende verhalen van mensen die de stap durfde te nemen en vervolgens buitengesloten werden door hun vriendenkring of zelfs door hun eigen familie. Iets waar helaas niet genoeg aandacht aan wordt besteed door onze maatschappij.

Ook over mensen die vluchten uit hun thuisland vanwege hun atheïstische levensovertuiging hoort u in de media over het algemeen weinig, maar ze zijn er wel degelijk en in steeds grotere aantallen. Vooral uit Islamitische landen ontvluchten mensen hun opdringerige, intolerante en vaak (voor ongelovigen) levensgevaarlijke omgeving.

Het Atheïstisch Verbond steunt deze uittreders, vluchtelingen en iedere andere atheïst, humanist of vrijdenker die hulp nodig heeft. Vaak in de vorm van een luisterend oor, door in gesprek te gaan met deze mensen of door ze te introduceren in de atheïstische kant van Nederland. Maar soms ook door deze door de juiste instanties door te sturen of te begeleiden in hun asielprocedures. De onderliggende boodschap is echter altijd hetzelfde: Je bent niet alleen.

 

Heeft u hulp nodig of heeft u behoefte met een gesprek met een mede-atheïst? Of twijfelt u over uw geloof en wilt u graag contact met iemand die niet gelooft? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Wij zijn ook altijd op zoek naar mensen die ons hierin willen ondersteunen, of organisaties die met ons samen willen werken, heeft u of uw organisatie interesse? Laat dan een bericht achter op het contactformulier.

Ondersteuning


Asielzoekers

We kunnen natuurlijk geen volledige ondersteuning en begeleiding bieden bij een asielprocedure, dat hoeft ook niet, organisaties zoals VluchtelingenWerk Nederland doen uitstekend werk op dit gebied. Echter, bieden wij wel de mogelijkheid om in ... Lees verder.


Uittreders

Wij helpen mensen die uit hun religie zijn gestapt door een luisterend oor te bieden, een gesprek aan te gaan, door te verwijzen naar evenementen of bijeenkomsten op het gebied van atheïsme en humanisme en tips te geven over bijvoorbeeld ... Lees verder.


Word lid van het Atheïstisch Verbond

Een vereniging bestaat bij gratie van haar leden en dat is bij het Atheïstisch Verbond niet anders, met meer leden staat de vereniging sterker en hebben we meer middelen om onze activiteiten uit te voeren. Er zijn vier verschillende lidmaatschappen beschikbaar, de keuze is aan u. U kunt natuurlijk ook altijd doneren. Als lid van het Atheïstisch Verbond steunt u de atheïstische beweging in Nederland. U krijgt maandelijks een nieuwsbrief en korting op activiteiten georganiseerd door de vereniging. De lidmaatschapskosten worden jaarlijks geïnd. Mocht u zich direct willen inzetten voor atheïsme in Nederland of heeft u interesse om deel te nemen aan één van onze werkgroepen, laat u dat dan alstublieft aan weten via ons contactformulier.