Juridisch en financieel

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van alle juridische documenten die het fundament zijn van de vereniging Atheïstisch Verbond. Heeft u vragen over de documenten of denkt u dat er zaken niet (meer) correct zijn? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging.


Statuten & huishoudelijk regelement

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:27 (Vereniging), 2:66 (NV), 2:177 (BV) en 2:286 (Stichting) Burgerlijk Wetboek). De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden ingeschreven in het handelsregister. Daarnaast is een authentiek afschrift van deze akte van oprichting bij het handelsregister gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek). Het Atheïstisch Verbond is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50221442.

In het huishoudelijk regelement van de vereniging zijn daarnaast een aantal aanvullende regels opgenomen voor de vereniging. Het huishoudelijk regelement is voor het laatst gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 2015-03-28.

  • Bekijk hier de statuten van de vereniging.
  • Bekijk hier de meest recente versie van het huishoudelijk regelement.

 

Disclaimer & Privacy Verklaring

In onze disclaimer is de aansprakelijkheid van het Atheïstisch Verbond ten aanzien van datgene dat op de website wordt aangegeven vastgelegd. In de Privacy Verklaring vindt u alles over het gebruik van persoonsgegevens door het Atheïstich Verbond, hoe u daar bezwaar tegen kunt maken en ook over de manier waarop we gegevens beschermen.

 

Financieel overzicht

In ons financieel overzicht over 2017 geven we u inzicht in de kosten en baten van onze vereniging.

  • Bekijk hier het financieel overzicht (2017).

De Atheïst


Wil de echte God alstublieft opstaan?

Als atheïst word je er door gelovigen nogal eens van beticht een God te verwerpen waarin ook zij niet geloven. Vooral de 'Nieuwe Atheïsten' als Richard Dawkins, Christopher Hitchens en Sam Harris wordt verweten dat ze hun pijlen richten op een kinderlijke godsvoorstelling. Ook al gelooft een zeer grote meerderheid van de gelovigen in zo'n God, dit is niet de échte God. Daarvoor worden we doorverwezen naar theologen en theologische Lees verder.


Wil de echte God alstublieft opstaan?

Als atheïst word je er door gelovigen nogal eens van beticht een God te verwerpen waarin ook zij niet geloven. Vooral de 'Nieuwe Atheïsten' als Richard Dawkins, Christopher Hitchens en Sam Harris wordt verweten dat ze hun pijlen richten op een kinderlijke godsvoorstelling. Ook al gelooft een zeer grote meerderheid van de gelovigen in zo'n God, dit is niet de échte God. Daarvoor worden we doorverwezen naar theologen en theologische Lees verder.