Vereniging

Het initiatief tot het oprichten van de vereniging het Atheïstisch Verbond is ontstaan als reactie op de in de maatschappij wel veelvuldig aanwezige ‘religieuze geluiden’ en initiatieven, terwijl daarentegen uit atheïstische hoek veel minder wordt gehoord. Daardoor ontstaat nogal eens de indruk dat ‘de atheïst’ niet zou bestaan. Terwijl er meer niet-religieuzen zijn dan religieuzen.


Gedachtegoed

Om het gemis aan een atheïstisch stemgeluid op te heffen wil het Atheïstisch Verbond op praktische wijze invulling geven aan het uitdragen en bewaken van het humanistisch atheïstische gedachtegoed. Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel ‘de atheïst’ een stem te geven door het atheïstische gedachtegoed een herkenbare positie in de maatschappij in te laten nemen. Het Atheïstisch Verbond wil een ‘adres’ zijn zodat ‘de atheïst’ te benaderen is. Het Atheïstisch Verbond wil haar taak en maatschappelijke betrokkenheid o.a. tonen door gevraagd, maar ook ongevraagd, te reageren op maatschappelijke aandachtspunten en gebeurtenissen.

 

Uitgangspunten

Het Atheïstisch Verbond wil een organisatie zijn om atheïstische uitgangspunten uit te dragen, maar tevens rekening houden met de diversiteit en individualiteit onder atheïsten. Met name onderstaande onderwerpen zullen regelmatig aandacht krijgen:

  • strikte scheiding van staat en kerk (religie is een privé-aangelegenheid),
  • vrijheid in het uiten van mening en expressie,
  • vrijheid in het volgen van de eigen sexuele voorkeur,
  • het bestrijden van discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur en sexuele voorkeur,
  • vrijheid in keuzes van het inrichten van eigen leven en moment van overlijden,
  • te komen tot uitsluitend openbaar onderwijs,
  • ethiek, geneeskunde, hulpverlening, wetenschap etc. vrijwaren van religieuze argumentatie.

De activiteiten van het Atheïstisch Verbond zullen zich in de loop van de tijd ontwikkelen.  Deze zullen mede afhangen van het ledental van de vereniging, maar ook de maatschappelijke omstandigheden zullen een rol kunnen spelen.

Vereniging


Verenigings pijlers

Het initiatief tot het oprichten van de vereniging het Atheïstisch Verbond is ontstaan als reactie op de in de maatschappij wel veelvuldig aanwezige ‘religieuze geluiden’ en initiatieven, terwijl daarentegen uit atheïstische ... Lees verder.


Over ons

Er zijn in Nederland heel veel atheïsten, ongeveer de helft van de bevolking gelooft niet in een “hogere macht”. Het is daarom niet meer dan logisch dat er een vereniging voor bestaat. Atheïsten zijn weliswaar een diverse ... Lees verder.


Juridisch en financieel

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van alle juridische documenten die het fundament zijn van de vereniging Atheïstisch Verbond. Heeft u vragen over de documenten of denkt u dat er zaken niet (meer) correct zijn? Neem dan contact ... Lees verder.


Maatschappelijke partners

Onze doelen en taken overlappen vaak met die van andere organisaties en we werken waar mogelijk dan ook uitvoerig samen. Vooral op het gebied van asielzoekerszaken is dit noodzakelijk en wij werken daarbij dan ook samen met organisaties zoals ... Lees verder.